revita baner

 

Terapia metodą Vojty – Rehabilitacja dzieci

Celem rehabilitacji jest pełne lub częściowe przywrócenie sprawności osobom niepełnosprawnym. Jednak taka definicja znajduje pełne zastosowanie tylko w przypadku osób dorosłych. Rehabilitacja dzieci ma za zadanie wytworzenie warunków, które umożliwią ich normalny rozwój. Metody terapii stosowane w rehabilitacji dorosłych mogą zatem nie znajdować właściwego zastosowania dla osób w wieku rozwojowym. Dlatego ośrodek rehabilitacji „Revita” w swojej ofercie posiada metody terapeutyczne sprofilowane dla dzieci np. terapie metodą Vojty.

Poniżej pełna lista metod terapeutycznych dla dzieci.

 • Metodę Vojty ▾

  Metoda została stworzona przez Vaclava Vojtę w 1954 roku. Jest ona zalecana już od pierwszych dni życia dla dzieci z tzw. ”grupy ryzyka”(nieprawidłowo przebiegająca ciąża lub poród), jak również dla tych, które mają nieprawidłowe odruchy.

  Ćwiczenia metodą Vojty, to głównie odruchowe pełzanie i obracanie. Poprzez stymulację odpowiednich stref na ciele i wykorzystanie izometrycznej pracy mięśni pomagamy dziecku poprowadzić prawidłowo dany ruch. Dzieci często płaczą, gdyż rodzi się w nich chęć ucieczki, poza tym jest to dla nich duży wysiłek(który jednak szybko owocuje). Metoda ta świetnie wpływa na pozostałe układy np. krążenia, oddechowy, wydalniczy. Ważny jest fakt, że w czasie stosowania terapii poprzez uciski-stymulację odpowiednich stref aktywizujemy poszczególne łańcuchy mięśniowe. Metoda ta zasługuje na uwagę ze względu na bardzo szybko pojawiające się efekty. Zaczynając terapię i dostosowując ją indywidualnie do każdego dziecka szkolimy rodziców, którzy kontynuują ćwiczenia w domu (2-3 razy dziennie). W tej metodzie rodzic odgrywa szczególną rolę, bo tak naprawdę to on jest terapeutą, my tylko ukierunkowujemy jego działania i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem rozwoju dziecka. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na tą współpracę. Podobnie jak w NDT Bobath nie bez znaczenia jest układanie, jak i właściwa pielęgnacja.

 • Metodę NDT-Bobath ▾

  Stworzona została przez Bertę i Karela Bobath, którzy połączyli swoje wieloletnie doświadczenie neurologa i terapeuty. Polega ona głównie na stosowaniu:

  • dużej liczby odruchów
  • różnych form ułatwiania
  • stosowania ćwiczeń zgodnych z prawidłowo postępującym rozwojem

  Karel Bobath podkreślał, że cała działalność ruchowa człowieka opiera się na odruchach. Niektóre odruchy na danym etapie rozwoju są fizjologiczne (prawidłowe), a  niektóre patologicznie przetrwałe (niewłaściwe). W procesie rehabilitacji staramy się więc,  hamować te niewłaściwe i rozwijać prawidłowe. Torowanie polega na wykonywaniu ruchów zbliżonych do naturalnych, właściwych dla dziecka w danym wieku rozwojowym.Obserwacja aktywności dziecka dotyczy kilku pozycji: na brzuchu, na boku, na plecach, siedzącej, stojącej, w podporze obronnym, w zawieszeniu horyzontalnym. Zwracamy uwagę na kontrolę głowy, obręcz barkową, tułów, miednicę, wyprost bioder, stabilność posturalną, ruchy antygrawitacyjne, spontaniczne reakcje dziecka na zmieniające się sytuacje.
  Stosowanie tej metody normalizuje napięcie mięśniowe. Niezwykle ważne jest, by jak najwcześniej rozpocząć usprawnianie. Kluczową rolę odgrywa zaangażowanie rodziców w proces rehabilitacji dziecka, co nie wiąże się jedynie  z ćwiczeniami, ale również z prawidłowym układaniem, pielęgnacją.
  Cały proces dostosowany jest do indywidualnych możliwości  i potrzeb dziecka, wychodząc naprzeciw naturalnej chęci dziecka do aktywności.
  Należy stwarzać dziecku okazje do samodzielnego wykorzystania danych umiejętności ruchowych, jest to możliwe tylko dzięki właściwej współpracy rodziców z terapeutą

 • Metodę PNF ▾

  P.N.F. to proprioceptywne nerwowo-mięśniowe ułatwianie (facilitacja). Jest to metoda torowania sprawności układu nerwowo-mięśniowego poprzez stymulowanie proprioreceptorów i eksteroreceptorów ciała. Ocenie podlegają między innymi ustawienie stawów i długość mięśni. Koncepcję tą stworzył dr Herman Kabat wraz z fizjoterapeutką Maggie Knott.
  Metoda ta zakłada pozytywne podejście do pacjenta i jego problemu, stworzenie dla niego terapii przyjaznej i zrozumiałej. Opiera się ona na całościowej obserwacji pacjenta. Podstawę stanowi intensywny trening, polegający na częstych zmianach pozycji wyjściowych i kolejności ruchu. Terapia jest tak skonstruowana, aby podnieść funkcjonalność danej osoby, by stała się bardziej samodzielna w czynnościach dnia codziennego.
  Innymi słowy jest to wszechstronna stymulacja ośrodkowego układu nerwowego, której celem jest odtworzenie, bądź poprawa zaburzonej funkcji.
  W terapii wykorzystuje się np.:

  • bodźce manualne
  • bodźce wzrokowe
  • bodźce werbalne
  • bodźce rozciągające
  • optymalny opór
  • wzorce ruchowe
  • normalną kolejność ruchu i zmianę kolejności ruchu
  • mechanikę ciała terapeuty
  • trakcję
  • irradiację
  • sumowanie bodźców

  P.N.F. może być stosowany w przypadku:

  • uszkodzenia nerwów obwodowych
  • chorób układu nerwowego tj. stwardnienie rozsiane, choroby rdzenia kręgowego, niedowłady na skutek urazów, guzów, zapalenia
  • po złamaniach, uszkodzeniach mięśni, amputacjach, przykurczach, po unieruchomieniu
  • po operacjach kręgosłupa, chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów kończyn
 • terapia mięśniowa powięziowa
 • Metodę integracji sensorycznej SI ▾

  Metoda Integracji Sensorycznej (SI) została stworzona przez Jean Ayres w latach 80 XX wieku, w Polsce pojawiła się w latach 90. Zakłada ona, że „niektóre zaburzenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka spowodowane są mikorouszkodzeniami ośrodków wchodzących w skład części integracyjnej układu nerwowego”.
  Do diagnozy zaburzeń SI służą:

  • obserwacja kliniczna
  • test integracji sensorycznej (SCSIT)
  • test praksji (SIPT)

  W układzie sensorycznym za integrację odpowiadają głównie zmysł równowagi, układ czucia głębokiego i układ czucia powierzchniowego.
  W układzie ruchowym zaburzenia SI dotyczą postawy ciała, poruszania się, precyzji rąk, umiejętności mowy.
  Jak objawiają się zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci?

  • są nieporadne np. zawsze coś rozleją, rozsypią, co wiąże się ze stałym denerwowaniem się
  • źle czują się w większych grupach, nie potrafią się odnaleźć, mają kłopot z wyodrębnieniem dźwięków, kształtów
  • dłużej wykonują dane czynności niż ich rówieśnicy, tworzą nieład
  • są ciągle zmęczone, a efektywność ich działania jest mniejsza

  Terapia ma formę zabawy w trakcie której zachowanie dziecka jest kontrolowane i oceniane. Terapeuta modyfikuje zachowania dziecka, dobiera zadania do jego możliwości.
  W metodzie tej można zastosować różnorodne pomoce tj. huśtawki, wózki, „suche baseny”, drabinki, pochylnie.

 • Kombinezony dynamiczne DUNAG 02 ▾

  Kombinezony dynamiczne DUNAG 02 zostały zaadaptowane z kombinezonu kosmicznego. Są przeznaczone głównie dla pacjentów z mpdz, uszkodzeniem rdzenia, urazami mózgu, po wypadkach, chorych na Parkinsona. Przeciwwskazane są w przypadku zwichnięcia stawów biodrowych, nieustabilizowanej padaczki, artrogrypozy, skoliozy, postepujących chorób mięsni, chorób wykluczających wysiłek. Istotą tej metody jest dostosowanie kamizelki i elementów ścięgnistych do potrzeb pacjenta, tak by ułatwic zapamiętywanie proprioceptywne wzorców ruchowych. Dzięki hypergrawitacji możliwe jest zbudowanie napięcia w centrum, jak również zwiększenie kontroli nad poszczególnymi częsciami ciała. Kombinezon wpływa także na usprawnienie układu oddechowego.

 • Kinesiology taping ▾

  Metoda stworzona przez doktora Kenzo, wykorzystujące naturalne procesy samoleczenia sie oraganizmu. Taśma, która naklejana jest w opdowiedni sposób wpływa na mięśnie, poprawia mikrokrążenie, aktywuje system limfatyczny, aktywuje endogenny system znieczulenia, wspiera funkcję stawów. W zależności od potrzeb pacjenta stosuje sie odpowiednie aplikacje np. limfatyczną , przeciwbólową, stabilizującą.

 • terpię manualna
 • terapię ręki
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp ▾

  To metoda oparta na zasadach neurofizjologicznych, skutecznie leczy różne deformacje stóp u niemowląt i dzieci. Cieszy się dużym uznaniem wśród ortopedów i rodziców.

 • EEG- Biofeedback (Mind Plus) ▾

  EEG- Biofeedback (Mind Plus) uczy efektywniejszego zarządzania pracą własnego mózgu. Dzięki umiejętności kontrolowania układu nerwowego możemy popracowac nad koncentracją i lepszym samopoczuciem. "Jest to rodzaj metody uczenia się, dzięki której pacjent w sposób świadomy może zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał odbierany za pomocą bezprzewodowego urządzenia na głowie jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (animacji, bądź gry wideo). Dzięki informacji zwrotnej pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować".

 • urzadzenie FORBRAIN ▾

  Słuchawki przewodnictwa kostnego z mikrofonem o wysokiej czestotliwości. Filtr dynamiczny pozwalający uzyskac kontrast percepcyjny. Głos jest jednocześnie przechwytywany przez mikrofon, przetwarzany przez filtr dynamiczny w celu uzyskania kontrastu percepcyjnego za pomocą przewodnictwa kostnego z każdej strony kości skroniowej. Ma zastosowanie w logopedii oraz terapia SI.

 • Kinesiology taping ▾

  Metoda stworzona przez doktora Kenzo, wykorzystujące naturalne procesy samoleczenia sie oraganizmu. Taśma, która naklejana jest w opdowiedni sposób wpływa na mięśnie, poprawia mikrokrążenie, aktywuje system limfatyczny, aktywuje endogenny system znieczulenia, wspiera funkcję stawów. W zależności od potrzeb pacjenta stosuje sie odpowiednie aplikacje np. limfatyczną , przeciwbólową, stabilizującą.

 • Podkolanowe gipsowe opatrunki hamujące ▾

  Tzw. gipsy hamujace, wspomagają usprawnianie dzieci z mpdz. Zakładane są na podudzia i unieruchamija częściowo stawy skokowe. Wskazaniem do zastosowania gipsów jest tendencja do stawania na palcach, zaburzona funkcja chodu. Ich celem jest wyhamowanie kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego, którego przebudowa stwarza możliwośc torowanie prawidłowych wzorców postawy i ruchu. Terapię stosuje się na ok. 3 tygodnie, jej powodzenie jest uzaleznione od uzupełnienia jej intensywnym treningiem terapią Bobath, ortezą dynamiczną.

 • Splinty ▾

  To jedno lub dwukomorowe nadmuchiwane rękawy stosowane na kończynę dolna bądź górną. Mają bardzo szerokie zastosowanie zarówno u dzieci z mpdz, przepukloną ponowo-rdzeniową, w zaburzeniach układu obwodowego.

 • Viofor jps system ▾

  To urządzenie o wolnozmiennym polu magnetycznym o niskiej wartości indukcji. Pole magnetyczne oddziałujace na organizm ludzki uruchamia mechanizmu, które pomagają przywrócic równowage w ciele człowieka, niwelujac dolegliwości bólowe. Jest znakomitym uzupełnieniem terapii, znajduje zastosowanie m.n. w chorych z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, w zespole Downa, mpdz, w przypadku uszkodzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w leczeniu stomatologicznym, wpływa na stan relaksacji organizmu, poprawia koncentrację.

 • Masaż
 • Fizykoterpię

Zachęcamy również do zapoznania się z pakietami promocjami na zabiegi magnetostymulacji i laseroterapii, a także masaże lecznicze i inne formy terapeutyczne.